Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Biograd - centar Jadrana Nekad krunidbeni grad hrvatskih kraljeva, Biograd na moru danas je poznati turistiČki i posebice nautiČki centar u samom srediŠtu jadranske obale. GradiĆ koji je narastao upravo do veliČine pogodne za Život po mjeri Čovjeka, leŽi na poluotoku okruŽenom modernim marinama i rivom s koje se pruŽa nezaboravan pogled na PaŠmanski kanal i otoČiĆe koji su po njemu razasuti. Zanimljiv zemljopisni poloŽaj u okruŽju nacionalnih parkova i parkova prirode, dugogodiŠnja turistiČka tradicija,te bogata turistiČka, kulturna, sportska i ugostiteljska ponuda samo su neki od razloga za odabir Biograda za zanimljiv i dinamIČan odmor. U gradskom muzeju moŽete pogledati brojne artefakte i dokaze burne proŠlosti grada. Kupanje u Čistom i bistrom moru moguĆe je samo stotinjak metara od centra, gdje se prostiru Šljunkovite i pjeŠČane plaŽe, s brojnim sadrŽajima u sjeni borovih Šuma. Za one koji vole aktivan odmor tu je i moderan teniski centar, akvagan, skijanje na vodi, surfing, pedaline, odbojka na pijesku, rent a boat, ronjenje, mini golf, sportske dvorane, boĆanje. Susjedstvo nacionalnih parkova (Kornatsko otoČje, Paklenica, Slapovi Krke, PlitviČka jezera) te parkova prirode (TelaŠČica i Vransko jezero) i mnoŠtvo otoka i otoČIĆa gostima Biograda pruŽa moguĆnost izleta u najljepŠe krajeve Hrvatske. Zanimljiv uvid u bogatu hrvatsku baŠtinu pruŠit Će vam oblIŽnji povijesni gradovi Zadar, Šibenik i Nin.
"SINCA TOURS", MARKA MARULIĆA 1, 23210 BIOGRAD, HRVATSKA Tel. +385 23 384 358  Mob. +385 98 45 20 60